sobota, 16 czerwca 2012

Wyprawka szkolna 2012

Zbieramy już wnioski na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice:
- uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, której dochód na rodzinę nie przekracza 504 zł netto na osobę;
- uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, której dochód na rodzinę nie przekracza 351 zł netto na osobę.

Jeżeli są Państwo uprawnieni do oferowanej pomocy, proszę w sekretariacie szkoły odebrać specjalne wnioski (można prosić przez uczniów).

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniem o dochodach za miesiąc maj 2012 r. należy dostarczyć do szkoły do 27 czerwca br.